Vi är tre åk 4:or på Edboskolan i Skogås/Trångsund som gör denna blogg. Ett syfte med bloggen är att lägga upp föräldrainfo, såsom veckobrev, läxor och viktiga datum riktat till föräldragruppen och eleverna. Dessutom lägger vi upp elevarbeten som vi gärna delar till en större publik och hoppas att inspirera. Vi berättar på detta vis om våra arbeten och arbetssätt så att andra pedagoger kan se hur vi jobbar. Vi tror att det stärker elevernas motivation när de får en yttre mottagare för sina skolarbeten. Genom att arbeta med webben stärker vi också elevernas förmåga att agera som producenter på webben och bli en del av det digitaliserade samhället. Genom egen webbpublicering lär vi oss om upphovsrätt och även källkritik. Vi har även ett tema under året som har fått en egen flik på hemsidan – allas lika värde. Till en början hjälper vi lärare till med själva webbpubliceringen av elevernas arbeten med tanken är att de successivt ska lära sig att sköta denna del själva.

När nu läroplanen utökas med flera skrivelser kring digitalisering ser vi en ännu tydligare förankring i våra styrdokument att arbeta med webben i skolan och att eleverna lär sig att bli ansvarsfulla användare av webben. Webben och sociala medier är en viktig del av våra elevers liv och kommer att fortsätta vara det när de växer upp därför behöver detta tas upp och förståelse för det diskuteras och arbetas med i skolan. De måste både ha förståelse för och skapa förmåga att hantera sina flöden på ett källkritiskt och ansvarsfullt sätt. Vi kan koppla den egna webbpubliceringen till dessa diskussioner.

Vi försöker också att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi gör arbeten som kan skapa värde till andra. Bland annat har vi gjort filmer kring värdegrundsfrågor och intervjuat äldre människor på ett ålderdomshem i närheten av skolan. Vi har också flera utbyten på gång både med andra skolor i Sverige och en skola i Rwanda. En rolig sak vi gjort som varit mycket uppskattad är Mystery Skype Sverige när vi i Skypesamtal har fått använda våra geografikunskaper för att lista ut var den andra klassen befinner sig.

Material på sidan är antingen hämtat enligt cc licens (t.ex. bilder) eller så äger elever/lärare materialet. Filmer som vi gjort kring värdegrund får gärna delas vidare och användas när värdegrundsfrågor diskuteras i skolan. Övriga elevarbeten får såklart läsas eller ses och användas som källor, men ska de delas vidare eller återges i sin helhet någon annanstans vill vi att ni frågar först.

Elevernas tankar om vad de lärt sig genom att arbeta med webben:

 • Vi har lärt oss om upphovsrätt och hur vi ställer in rättigheter när vi har gjort bildsökningar.
 • Vi har lärt oss att använda källor från webben.
 • Vi har lärt oss om söktetekniker och att använda citationstecken.
 • Vi har lärt oss om källhänvisningar.
 • Vi har lärt oss geografi när vi Skypat med andra klasser.
 • Vi har lärt oss att tänka källkritiskt.
 • Vi arbetar mycket med G- suite och tycker att det är bra med digital respons och för att kunna bearbeta våra texter.

Elevernas tankar om varför vi bör vinna Webbstjärnan:

 • Vi har en blogg där det är roligt att föräldrarna och andra kan följa oss och vårt arbete.
 • Vi tycker att det är roligt att få visa det arbete vi gjort som vi är stolta över.
 • Vi inspirerar andra lärare och elever.
 • Vi har bra information till föräldrar och andra.
 • Vi är noggranna att följa upphovsrätten.
 • Vi är bra på att använda Internet ansvarsfullt.
 • Vi har kämpat och lärt oss mycket, vårt arbete är speciellt.
 • Vi har jobbat hårt och lagt ut mycket material till andra som faktatexter, Pay it forward poddar och animerade filmer om allas lika värde.
 • Vi har mycket texter, bilder och videos och det kan vara kul att kolla på.
 • Vi har en sida som är enkel att läsa och förstå och som har mycket information och arbeten.
 • Vi lägger upp nästan allt bra som vi gör i skolan.
 • Vi har samarbetat bra och ansträngt oss.
 • Vi kan skänka en del av vinsten till välgörenhet.