Vi är tre åk 4:or på Edboskolan i Skogås/Trångsund. Syftet med bloggen är dels att lägga upp föräldrainfo, såsom veckobrev, läxor och viktiga datum riktat till föräldragruppen. Dessutom lägger vi upp elevarbeten som vi gärna delar till en större publik och hoppas att inspirera. Vi tror att det stärker elevernas motivation när de får en yttre mottagare för sina skolarbeten. Genom att arbeta med webben stärker vi också elevernas förmåga att agera som producenter på webben och bli en del av det digitaliserade samhället. Genom egen webbpublicering lär vi oss om upphovsrätt och även källkritik. Vi har även ett tema under året som har fått en egen flik på hemsidan – allas lika värde. Till en början hjälper vi lärare till med själva webbpubliceringen av elevernas arbeten med tanken är att de successivt ska lära sig att sköta denna del själva.

När nu läroplanen utökas med flera skrivelser kring digitalisering ser vi en ännu tydligare förankring i våra styrdokument att arbeta med webben i skolan och att eleverna lär sig att bli ansvarsfulla användare av webben.

Vi försöker också att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi gör arbeten som kan skapa värde till andra. Bland annat har vi gjort filmer kring värdegrundsfrågor och intervjuat äldre människor på ett ålderdomshem i närheten av skolan. Vi har också flera utbyten på gång både med andra skolor i Sverige och en skola i Rwanda.

Material på sidan är antingen hämtat enligt cc licens (t.ex. bilder) eller så äger elever/lärare materialet. Filmer som vi gjort kring värdegrund får gärna delas vidare och användas när värdegrundsfrågor diskuteras i skolan. Övriga elevarbeten får såklart läsas eller ses och användas som källor, men ska de delas vidare eller återges i sin helhet någon annanstans vill vi att ni frågar först.