SVENSKA 

 • Påbörjat J-ljuds häfte
 • Renskriva sin faktatext och lägga in i bookcreator.

MATEMATIK

 • Göra klart lektion  4 Konstnären – sekvens på code.org
 • Ha påbörjat lektion 6 Labyrint – slingor på code.org
 • Uppställning multiplikation med två tiotal
 • Multiplikation med 10,100 och 1000                                                                                        

ENGELSKA 

 • har gjort hörövning
 • arbetat med My bloggtexten                

SO

 • Lära mig begrepp om vikingatiden 
 • Se och diskutera avsnitt av Odens Rike

NO

 • Göra klart vattenreningsverk/avloppsreningsverk i minecraft.
 • Lära mig begreppen: Vattentäkt, silning, flockning, sedimentering och sandfilter.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg