Läs Glasbarnen till s. 165. Skriv ned ord som du tränar stavning på i bifogat dokument i svenska classroom.


Prenumerera på nya blogginlägg