edbo07

Licence to learn

Samer 4B

Vi har arbetat en del med Samer i 4B de senaste veckorna. Eleverna har tagit reda på fakta i expertgrupper, skrivit faktatexter och gjort en presentation tillsammans. Därefter har de redovisat för varandra i tvärgrupper. Här kommer alla deras faktatexter och presentationer bifogade som pdf:er.

Sápmi                                                                

Sápmi är i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Ordet same är en härledning från Sápmi. Sápmis område är mest i Sverige. De flesta som bor i sapmi bor i Norges område och det är 50 000- 65 000 människor. Och i Sverige är det 20 000 -40 000, i Finland 8 000 och i Ryssland 2 000.

Samerna är ett av världens äldsta ursprungsfolk som fortfarande finns idag. De var de första människorna i Europa. Samerna är ett av fem nationella minoriteter.

Flaggan

Samiska flaggan har varit tillåten av Ryssland, Finland,Sverige och Norge sedan 1986.

Cirkeln i mitten av flaggan är symbol för både månen och solen.

Solringen är röd och månringen blå. Flaggans färger röd, blå, grön och gul kommer från den samiska dräkten kolten.

De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnads element.

Flaggan används i hela Sapmi och av alla samer.

Den 6 februari är det samernas nationaldag och då använder man kolten.

Presentation: Sapmi och flaggan pres Zion, Alyssa, Benjamin, Merjem

Av: Alyssa, Merjem, Zion och Benjamin

Historia

Samer har blivit dåligt behandlade av andra svenskar!!!

Direkt efter inlandsisen kom samerna.Både romarna och vikarna skrev om samerna förr i tiden.

Historian om samerna säger att samerna slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor på.

Gustav Vasa bestämde att samerna skulle börja betala skatt.

På 1600 talet bestämde man att samerna skulle bli kristna.

På 1600 talet bestämde svenskarna att de skulle börja arbeta i gruvor vare sig de ville eller inte.

På 1600 talet bestämde ryssland ,Danmark och Sverige.

På 1635 så öppnade drottningen zinkgruvan

På 1800 talet så bestämde dom att samerna fick en eget område att bo och att odla mark.  

1886 kom den första renbeteslagen och den förnyades 1928.

Religion

Samerna tycker att björnen var helig för dem. Dem trodde att björnen hade övermänskliga krafter och övernaturliga styrkor. Nåjden var en viktig person som var en ledare och en religiös schaman.   

Under 1600 och 1700 talet bedrevs en hård omvändelse kampanj då samerna tvingades dölja sina riter, sina religiösa föremål och sina schamaner.

Den äldsta,kända, skriftliga uppgiften vi har om samisk religion kommer från ett norskt historieverk från 1100-talet. Då berättades om nojdar, en samisk schaman. genom sin trumma fortsatte sig i trance för att kunna rädda en sjuk person.

Samernas religion förbjöds och dom blev tvungna att bli kristna men nu för tiden brukar dom leva kring båda religionerna.

Presentation: Religion och historia pres Melker, Teodor, Vivianne, Vilma

Av: Melker, Teodor, Vivianne och Vilma

 

  SAMISKA SPRÅK

Samiskan är i samma språkgrupp som finskan.

Samer har tre olika språk. Dem är östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Samernas tre dialekter indelas in nio dialekter. Skillnader i dialekterna är som mellan svenska danska och norska . Dialekterna påminner om varandra vilket gör att de förstår varandra men det kan uppfattas som besvärligt.  

Ord på samiska hej=Bures   vad gör du?=maid don dag.  Björn              och räv=guovza ja rieban Ren=boazu skratta=boagustit.

Samiska språket är hotat och många samer slutar att prata samiska och istället börjar prata svenska och norska

 

Renskötsel

Renskötsel är en tradition. Det finns olika regler och lagar som bestämmer vem som får och inte får syssla med renskötsel.  Att ta hand om renar är inte ett arbete för samerna, utan det är ett sätt att leva. Det finns cirka 225 000 renar ( år 2000 ) här i Sverige. Under tusentals år har renskötsel utvecklas från jakt till renskötsel. Det samiska näringslivet bygger på den samiska kulturen. Idag ser vi nya samiska näringar som växte fram inom till exempel turism, media och design.

Presentation: Språk och renskötsel pres Alex, Anton R, Hossai, Minhua

av: Alex, Anton R, Hossai och Minhua

 Kolten

Kolten är samernas traditionella dräkt.

Färgen på kläderna berättar varifrån du kommer. Kolten visar att du är same. Samer bär kolten på

begravningar och vid andra händelser. Till kolten har man ett bälte, speciella skor och en sjal.

Verktyg

Man kan göra en kniv av renhorn, renens skinn till mjuka handtag.

renskinn till hårspännen.

 

Samiskslöjd 

Duodji. Förut behövde de skapa alla sina saker själva. Nu kan de sälja sina hantverk. Den har ett starkt symbolvärde.

Kåtan

Kåtan är ett traditionellt bygge. De flesta kåtor liknar tält. Kåtor har olika material på vilken tid det är.

I mitten finns det en eldstad och i toppen av kåtan så finns ett hål för röken. Det finns olika typer av kåtor, t. ex  torvkåta, bågstångskåta och timmerkåta. Det finns speciella kåtor som har skorsten, de är kvar på samma ställe hela tiden.

Presentation: Kläder, hantverk och bostäder pres Blenda, Abdulrahman, Darin, Rasmus och Meriel

Av: Blenada, Abdulrahman, Darin, Rasmus och Meriel

Instrument
Fadno är slags flöjt den är väldig populär i Sapmi den används likadant som en vanlig flöjt den är oftas grön. Den är också väldigt gammal och är inte lika populär som trumman och jojk men ändå väldigt cool och fina färger

Jojk
Jojk är som en sång som samer använder. Det är ingen riktig sång man gör ljud i stället för sång. Den brukar handla om kärlek, relationer och högtider.

Jojken brukar oftast handla om känslomässigt band mellan människor ,djur eller naturen. Man brukar inte jojka om något som man brukar göra när man sjunger. Man brukar oftast jojka om något som har hänt. Tyvärr har inte jojken alltid varit uppskattad som en musikform av alla. Förr i tiden kallades jojken inte ens musik och den kristna kyrkan kallade den trolldom och de förbjöds att sjungas i kristna kyrkor. I jojken brukar det handla ganska mycket om traditioner, sorg, kärlek och känslor. Om man ska jojka om någon så brukar man inte säga att man  jojkar om någon utan man brukar säga jojka någon istället. Den sydsamiska jojken kallas Vuöllie och den östsamiska jojken kallas leu`dd. Jojkandet är samernas sätt att sjunga. Olof Päiviö kallade jojkandet för renens sång. Enligt honom så har jojken varit en länk mellan naturen och människan.

Traditioner
Samer har oftast många traditioner. Bl a duodji som på svenska är samisk slöjd. Duodji är både hårdslöjd och mjukslöjd. Samerna har viktiga föremål till ex kniven. Den är väldigt viktig under dagen. Kniven är väldigt viktig i duodji. Det är ganska många samebarn som vill lära sig duodji, men istället så går mycket av pengarna till att barnen ska få gå i skolor, så duodji går inte alltid i arv. Samernas utbildning är väldigt viktig för samerna. Eftersom alla inte får lära sig duodji så har den samiska högskolan i kautokeino möjligheten att lära samebarn duodji. Duodji är inte den enda slöjd samerna har, det fins en till slöjd som heter rotslöjd. I rotslöjd så använder man rötter från björk och gran av bästa kvalité. Man kan göra massa nödvändiga saker av det bl a korgar, kistor, smycken, hattar och massa andra nödvändiga saker.

Trumma
Trumman är en av samernas instrument. Samerna trodde att trummorna var heliga. Den samiska trumman kallas trolltrumma. Den användes av presten.

På 1700-talet fanns det ca en trumma i varje hus.

Trots att trumman förbjöds på 1800-talet så lyckades man jöma några trummor.

Det tillverkades nya i smyg ändå.

Presentation: Musik, traditioner och instrument Alexis, Anton A, Esmeralda, Emilia

Av Alexis, Anton A, Esmeralda och Emilia

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg
« »

© 2018 edbo07. Tema av Anders Norén.